Waarom de lust bij vrouwen vaak verdwijnt – de 5 lustkillers

‘Hij kijkt me aan met van die grote puppy ogen. Ik doe maar net alsof het mij iets doet, maar van binnen denk ik “Jezus vent, ruk de kleren eens van mijn lijf, wees een kerel.”

Ja, ik verlang naar die tijd dat Rutger mij met zijn ogen uitkleedde. Dat hij me stevig vastgreep, en mij op schoot trok.  Ik voelde me aantrekkelijk en bewonderd. Zoals ik hem bewonderde.

Rutger leefde zijn leven, zoals hij dat wilde.  Maar dat veranderde gaandeweg onze relatie. Toen het echt serieus tussen ons begon te worden, werd alles ineens gecompliceerd.  Ik werd een soort opvangreservoir voor al zijn psychologische mankementen. Achter die grote man, kwam ineens de kleine jongen tevoorschijn. Rutger was vreselijk bang dat ik hem in de steek zou laten. Alle onverwerkte shit uit zijn jeugd kwam ineens naar boven.  En wat ik helemaal niet wilde, gebeurde … ik werd een soort moeder, een zus. Om bij uit te huilen. Om mee te praten. En mijn libido daalde tot onder het vriespunt. Nu hebben we al ruim 8 maanden geen seks meer. Alles is een sleur geworden. Elke dag is hetzelfde. We raken elkaar nog wel aan, maar daar zit geen enkele seksuele energie meer achter.

Ik hou vreselijk veel van Rutger. Meer dan van wie ook ter wereld. Maar ik merk soms dat mijn ogen worden getrokken naar mannen die lijken op de Rutger van vroeger.

Vanaf het moment dat we gingen samenwonen werd alles anders. En hoe we ook probeerden de vonk terug te krijgen, het mocht niet baten. We gingen naar seks beurzen en kochten speeltjes. We keken samen spannende seksfilms. We gingen naar een therapeut. Maar het voelde gewoon niet meer vrij, niet meer ongedwongen. Nu ben ik vaak blij, als hij is opgehoepeld, en ik het huis voor mij alleen heb.

Ik loop rond vol twijfels: is dit wat ik wil ? Zo’n uitgeblust, seksloos huwelijk ? Ik ben pas 35 jaar; teken ik hier voor in ?  Moeten we elkaar dan maar een ander pleziertje gunnen ?  Als ik daar tegen Rutger over begin, loopt hij vast gillend weg. En dat wil ik ook niet. Wat moet ik doen?’

TANENDE PASSIE

Wat Vera beschrijft staat bepaald niet op zichzelf. Veel vrouwen krijgen minder zin in seks naarmate de relatie langer duurt, en in de regel is deze zin sowieso een stuk lager dan bij mannen.

Dit heeft ermee te maken dat de vrouwelijke lust en opwinding, anders dan bij mannen, vaak niet als een ‘drang’ van binnenuit komt, maar veeleer als reactie op wat er gebeurt, op de omstandigheden, op de dynaniek met de partner. Anders gezegd, een man heeft als vanzelf zin in seks, bij een vrouw moet die lust worden gevoed.

Even heel kort door de bocht, moet een vrouw zich begeerd, aantrekkelijk, sensueel en uniek voelen om opgewonden te kunnen raken. En, ze heeft een partner nodig die moeite wil blijven doen om haar te beminnen, veroveren en begeren.

En aan dat laatste, lieve mannen en (vrouwlievende)  vrouwen, schort het vaak toch wel een beetje. Niet zozeer in het begin, wanneer we als woest aantrekkelijke versie van onszelf, als krachtpatsers en prinsen op het witte paard zo men wil, haar leven komen binnen-geparadeerd, maar toch zeker snel daarna, wanneer het allemaal ‘koek en ei’ lijkt te zijn geworden, en onze gemakzuchtige aard vrij spel krijgt ?

Maar goed, om de moed erin houden, hier wat brandstof om het vuur te laten branden.

We spraken vrouwen met uitgebluste lustgevoelens en spitten de wetenschappelijke literatuur door. Ze kwamen we tot 5 ‘lustkillers’, welke we graag met u delen. Ze gaan u helpen om het tij te keren.

Heb lief als nooit tevoren

Theatershow
Dichterbij

Laat ik beginnen met het uit de weg ruimen van een wijdverbreid misverstand. Initimiteit, warmte, nabijheid en veiligheid … ze zijn, anders dan wat vaak wordt gedacht, niet nodig of afdoende voor lust in vrouwen om te ontstaan.  Veel vrouwen ervaren eerder het tegendeel, namelijk dat comfort en  veiligheid ten koste gaan van lust. En – ook veelzeggend: velen voelen wél een seksuele vonk, wanneer een ander dan de eigen ‘veilige en vertrouwde’ partner, aandacht aan ze schenkt.

Liefdesonderzoeker Jack Morin (1995) specificeert vier hoekstenen van erotiek: verlangen, overschrijden van grenzen en verboden, zoeken naar macht en overwinnen van ambivalentie. Het moge duidelijk zijn dat deze zaken weinig met voorspelbaarheid en gemak van doen hebben. Ze maken duidelijk dat een zekere ‘prikkelende’ onduidelijkheid of angst juist heel erotiserend kan werken.  Het is ook niet verwonderlijk dat een tijdelijke wrijving of breuk de vlam in veel uitgebluste relaties weer keihard kan doen oplaaien.

Waarschijnlijk ligt de ‘optimale’ lust ergens tussen de uitersten van geruststellende nabijheid enerzijds en opwindende ambivalentie en angst anderzijds.  Beide uiteinden zijn schadelijk voor de lust. Teveel voorspelbaarheid en intimiteit leiden tot verveling, teveel geëxperimenteer tot vervreemding en leegte.

Goed, tot zover de theorie. Dan nu de lustkillers voor de vrouw, en vervolgens het recept om deze (samen) te blijven voeden.

Lustkillers

Te ‘braaf’. Veel vrouwen geven aan dat hun vaste relatie de seks van haar opwinding heeft beroofd, door haar ‘verplicht’ te stellen. Zoals Valerie vonden ze de seks wel opwindend toen het nog ‘verboden’ of ‘spannend’ was. Voor velen is de seks simpelweg een verplichting geworden, waaraan ze voldoen zonder dat ze er veel zin in hebben.

Te karig. Bijna alle vrouwen zien het verlies van de romantiek als oorzaak voor het verdwijnen van de lust. Met de intrede van de vastigheid kwam er vaak ook een einde aan de ‘hofmakerij’; de subtiele aanrakingen en gebaren, het sensuele oogcontact, de kusjes, subtiele opbouw, het voorspel..  ze verdwenen.

Seksuele avances worden vaak te rechtstreeks, te gemakzuchtig of te bot – denk aan een simpele greep naar de borsten of een opmerking als ‘zal ik je vannacht ’s effe lekker komen porren?’ Interessant is trouwens dat deze gedragingen in het begin vaak juist wél als opwindend werden ervaren.

In het verlengde hiervan wordt de seks vaak ook als te mechanisch beleefd – weliswaar effectief waar het gaat om het bereiken van een orgasme, maar vooral hartstikke saai.

Te ‘wij’. Bijna alle vrouwen wiens lust is vervlogen, geven aan zich te weinig nog een ‘eigen ik’ te voelen. De prioriteit ligt bij de partner en/of het gezin, en niet meer bij de individuele vriendschappen en interesses. Dit verlies van onafhankelijkheid werkt zeer de-erotiserend.

Te onverzorgd. Veel vrouwen wijzen op de verminderde moeite die zowel  zijzelf als hun partner doen om fysiek aantrekkelijk te blijven.

Velen voelen zichzelf ‘dik’ of ‘seksloos’ en staan op verduistering, het dragen van een t-shirt of op bepaalde posities tijdens de seks (niet bovenop) om het ongemak met het eigen lichaam te verkleinen. Interessant is dat de geruststelling van de eigen partner nauwelijks iets verandert, deze wordt vaak niet geloofd of vertrouwd. Erkenning van andere mannen (bijvoorbeeld de bouwvakkers om de hoek) kan juist wel een goed gevoel geven.

Maar ook de verminderde aantrekkelijkheid van de partner, in de vorm van overgewicht, onverzorgd haar, vermoeide rooddoorlopen ogen, een ongezonde teint, verwaarloosde kleding, een slechte adem en meer; het is een échte lustkiller.

Teveel ‘seksloze’ rollen. Veel vrouwen vinden het bijna ondoenlijk om zichzelf nog in een sexy licht te zien, buiten de schaduw van de vele ‘seksloze’ rollen en verantwoordelijkheden als partner, moeder en professional.

Voor velen vormt de seks geen prioriteit meer en voor anderen is het zelfs teveel ‘werk’ geworden; werk dat ze er gewoon niet meer ‘bij kunnen hebben’. Zij verkiezen masturbatie als seksuele uitlaatklep.

Voor bijna alle vrouwen geldt dat de seksloze rollen concurreren met hun rol als geliefde en de lust doen afnemen. Ze vinden het moeilijk om te wisselen van de éne naar de andere rol, met name van die van moeder naar ‘sexy lover’ en andersom.

Daarbij kunnen moeders met jonge kinderen zich ook ‘over-aangeraakt’ voelen; aan het einde van de dag verkiezen zij ‘ruimte’ en ‘tijd voor zichzelf’ boven de liefde en seksuele aanraking van hun partner.

Enkele tips

Misschien is het wel onvermijdelijk dat de lust vermindert. En daar is ook niks mis mee. Maar laat je gerust inspireren door het rijtje ‘lustkillers’ om het vuur te blijven aanwakkeren. Bijvoorbeeld, blijf jezelf verzorgen en ontplooien als ‘seksueel wezen’, blijf werken aan individualiteit en onafhankelijkheid in je relatie, en vervang de uitgebluste seksuele routines en scripten. Vernieuw, ontplooi en verrijk <3

Wat vaak niet werkt, is zoeken naar een diep relationeel conflict als oorzaak voor de tanende lust. Dit is vaak zonde van de tijd, of erger nog, schadelijk.

Kom naar theatershow “Dichterbij”. De magische productie over de liefde die met niets te vergelijken is.

Jij wilt dolgraag die diepe verbondenheid voelen met je geliefde. Elkaar écht begrijpen. Liefdevol communiceren. Gewoon plezier hebben met elkaar. 

Welkom bij ‘Dichterbij’. De veelgeprezen theatershow die al tienduizenden (!) stellen én singles heeft geholpen aan die mooie relatie. Waar psychologen en theatermakers 6 jaar aan hebben gewerkt.  Zodat jij als nooit tevoren ervaart hoe je de liefde krijgt waarnaar je verlangt. Tijdens een prachtige avond uit in het theater.

Herkenbaar, hilarisch en ontroerend… Een frisse wind door theaterland. Met wie ga jij?

Andere artikelen:

BLIJF OOK OP DE HOOGTE

Wil je vaker relatietips ontvangen? Kom erbij!

Psychologieintheater

Het beste van psychologie, in theater.

contact